Jabatan Penyelidikan dan Inovasi Profesionalisme Keguruan, Institut Pendidikan Guru Malaysia, Kampus Perempuan Melayu, Jalan Maktab, Durian Daun, 75990 Melaka. e-mail jpipkipgmkpm@gmail.com, Tel No : 06-2824827 samb. 131

Sunday, March 28, 2010

SEMINAR SERANTAU PENDIDIKAN GURU PERMULAAN & PERTANDINGAN INOVASI IPG 2010

Seminar Serantau Pendidikan Guru Permulaan dan Pertandingan Inovasi Penyelidikan Antara IPG 2010 dianjurkan oleh Institut Pendidikan Guru/ Bahagian Pendidikan Guru dengan kerjasama Kerajaan Negeri Melaka & Institut Pendidikan Guru, Kampus Perempuan Melayu,Melaka. Maklumat seminra dan pertandingsh seperti butiran berikut :

Tarikh : 5 hingga 7 Mei 2010
Tempat : Pembentangan Kertas Kerja/ Forum Seminar Serantau di Dewan Tun Fatimah
Pertandingan Inovasi Penyelidikan Antara IPG di Dewan Sri Kandi

Perasmian Pembukaan :Perasmian & Ucap Utama oleh Yang Berbahagia, Tan Sri Dr
Dr Zulkurnain bin Haji Awang, Ketua Setiausaha, Kementerian
Pelajaran Malaysia

Perasmian Penutupan :Yang Berbahagia Datuk Dr Haili bin Dolhan, Rektor, Institut
Pendidikan Guru Induk

No comments:

Post a Comment